Projektet

Projektet


På dessa sidor kommer vi att hålla er informerade om vad som händer i projektet och vad som kommer att hända framöver.


Entreprenörer

Projekt- och byggledare,  Peter Keblin (ÅF, North Projekt)

Schaktentreprenör, Christofer Andreasson (Falks Markentreprenad)

Entreprenör för samförläggning av el, Herrljunga Elektriska

Fiberentreprenör, Andreas Ek (HC Telecom)

Underentreprenör fiberblåsning, Ottossons i Hedekas.

Kommunikationsoperatör, Net at Once.


Etappindelning

Som planen ser ut idag så kommer området att delas in i 6 deletapper enligt följande preliminära indelning.

Etapp 1 -  Landa

Etapp 2 - Del av Kvinnestad samt Änet

Etapp 3 - Resterande del av Kvinnestad, Sjömaden samt Ramnaklev

Etapp 4 - Ornunga centrum

Etapp 5 - Asklanda

Etapp 6 - Ornunga syd, ornunga väst


Tidplan

Schaktentreprenaden är slutförd, januari 2018.

Fiberblåsning och fibersvetsning slutförs, månadsskiftet maj/juni 2018.


Upphandling av kommunikationsoperatör sker i månadsskiftet maj/juni 2018.

Upphandlingen är slutförd och mest fördelaktigt anbud lämnades av Net at Once, vilka också valts som kommunikationsoperatör.


Informationsmöte  i Equmeniakyrkan för presentation av tjänsterna i nätet (tillsammans med Net at Once), 2018-07-05 kl 19.00.


Planerad driftsättning av fibernätet är satt till 2018-08-31.

Vi rekommenderar dock att alla behåller sina befintliga tjänster för internet, telefon, tv etc. under september måndag för att inte riskera att bli utan i en övergångsperiod.