Äldre nyheter

Vad har hänt fram till projektstart?


Här kan du läsa om vad som hänt fram tills dess att projektet drog igång.


2016-11-01  Vi har nu skickat ut faktura för medlemsinsats 2 (5.000 kr) då entreprenaden är igång och vi behöver förstärka kassan. Enligt tidigare besked så kommer vi att ta in medlemsinsatsen succesivt allt eftersom vi behöver och det kommer att ske i steg om max. 5.000 kr per gång.


2016-05-10 Vi har upphandlat en schaktentreprenör för projektet (Falks Markentreprenad).


2016-04-29 Vår stödansökan har beviljats.


2016-02-16 Vi har upphandlat en byggledare (Johannes Andersson, North Projects) för projektet. Johannes kommer att synas ute och bl.a. staka ut ledningsnätet innan schaktentreprenören kommer.


2014-10-01 Vi tar nu in medlemmar.


2014-09-20 Svältorna Fiber ek. för. är registrerad. Org nr. 769628-7742.


2014-09-11 Vi bildar Svältorna Fiber ek. för.


2014-08-06 Vi har passerat 150 fastighetsägares intresseanmälningar. Herrljunga elektriska har lovat att göra en förprojektering så vi får en tydligare bild    av arbetet och kostnaderna. Vi har tagit fram stadgar och anslutningsavtal samt tittat på markupplåtelseavtal. Vi räknar med att ganska snart kalla till ett bildandemöte och börja ta in medlemmar.


  2014-05-07 Har nu fått in  110  (Asklanda-Ornunga) plus 30 intresseanmälningar, dvs  totalt 140  , vi har snart uppnått  gränsen för arr gå igång!  Har möten med möljliga projektörer och andra som kan ge hjälp i starten.


2014-04-25 Har haft ett stormöte för Kvinnestad Landa och fått in totalt 30 intresseanmälningar. Cristian Svensson har tillkommit i kommittén.


2014-03-03 Första mötet  vi tittade på (mycket preliminära) stadgar och   hur vi fortsätter värva medlemmar mm. Vi har ca 80 intresseanmälningar.


2014-02-26 En fiberkommitté har bildats: Stefan Svensson, Roland Börgesson, Anders Fritzon, Gustav Arvidsson, Christer Björnsson, Sven-Erik Carlsson.  Vi har ca 75 intresseanmälningar


2014-01-29 Stormöte , drygt 60 intresseanmälningar.