Operatör


Kommunikationsoperatör


Föreningen har upphandlat Kommunikationsoperatör under våren och i slutändan fick vi in totalt 3 anbud (Net at Once, Zitius samt Bogalnet). Efter  utvärdering av inkomna anbud har föreningen valt Net at Once som kommunikationsoperatör.


Net at Once är den operatör som flertalet  fiberföreningar i Vårgårda kommun tecknat avtal med

bl.a. Lagmansholms-Hols Fiber, SHK Fiber (Siene-Horla-Kärtared),  HRH Fiber (Horla-Rensvist-Härene),

LNS Fiber (Ljur-Nårunga-Skogsbygden).


Idag har Net at Once ca 40.000 privatkunder och ca 700 företag anslutna till sina nät.

Net at Once är en godkänd operatör av Svenska Post & Telestyrelsen.


För mer information av Net at Once, se deras hemsida www.netatonce.se
För utbud i vårt nät se följande sidor: