Markupplåtelseavtal

Markupplåtelseavtal


Här finns gällande markupplåtelseavtal att ladda ner.


Du kommer att få aktuellt avtal tillsammans med aktuella kartor för din fastighet av din områdesansvarig.

Det är de  avtal som du får hemskickade som skall återsändas.


Markupplåtelseavtalet skall skickas i två undertecknade expemplar tillsammans med aktuell karta för fastigheten till:

Svältorna Fiber

Att: "Din områdesansvarig" (se kontaktuppgifter under Om Svältorna Fiber)

Box 72

447 22 VårgårdaAktuellt markupplåtelseavtal
.