Dokument

Dokument


På dessa sidor hittar du gällande ansökningshandlingar (medlemsansökan i föreningen), avtal om fastighets-anslutning, markupplåtelse, överlåtelse etc.


Om du har några funderingar kring avtal och ansökningsformulär, så ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller din områdesrepresentant.Aktuella avtal etc. som finns att hitta här på hemsidan är i dagsläget:

Medlemsansökan

Överlåtelseavtal

Fastighetsanslutningsavtal

Markupplåtelseavtal


Övriga dokument

Installationsanvisning för slang på egen tomt

Plöjning på egen tomt


Kommunikationsoperatör

Tecknande abonnemang avseeende tjänster i Svältornas fibernät