Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal


Har ni sålt fastigheten ska  det skickas in ett överlåtelseavtal.

Viktigt är att köparen av fastigheten också skickar in en medlemansökan till föreningen, se Medlemsavtal.


Överlåtelseavtal.Skriv ut överlåtelseavtalet, underteckna två original (1 till förvärvare och 1 till överlåtare).

Skicka en kopia till Svältorna fiber, Box 72, 447 22 Vårgårda eller via mail info@sfiber.se  i samband med att medlemsansökan för förvärvaren skickas in.